Najważniejsze zasady

1. Do wypożyczenia sprzętu potrzebne są:

- Dane osobist: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel, nr telefonu, adres e-mail.

-Adres ewentualnej dostawy

2. Za początek okresu najmu, uważa się moment podpisania umowy najmu. Umowa podpisywana jest przy odbiorze sprzętu. Wzór umowy najmu znajduje się w zakładce "regulamin".

3. Wszelkie płatności za usługi, Najemca dokonuje z góry.

4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Okres rozliczeniowy. To okres wyznaczający długość opłaconego najmu. 

6. Za następny nadchodzący okres rozliczeniowy, Najemca płaci w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

7. Osobisty zwrot sprzętu w przypadku wybrania odbioru osobistego lub zgloszenie zwrotu sprzętu winno nastąpić w bieżącym opłaconym okresie rozliczeniowym. Gdy zgłoszenie/zwrot nastapi w późniejszym terminie- Najemca ma obowiązek zapłacić za nowy okres rozliczeniowy o takiej samej długości, w takiej samej kwocie jak poprzedni.